[giaban]10.000[/giaban]
[thoiluong]đồng/ngày[/thoiluong]
[dungluong]50MB[/dungluong]
[dangky]smsbutton('9123','MI10 0988246777')[/dangky]
[chitiet]

Gói MI10

Là gói cước 3G giới hạn lưu lượng.
Với 10.000đ Quý khách sẽ có 50MB miễn phí sử dụng trong 30 ngày. Hết dung lượng miễn phí sẽ tính phí 25đ/50Kb.
- Lưu ý: Sau khi đăng ký thành công, gói cước 3G đang sử dụng sẽ bị hủy. 
Để hủy gói cước 3G soạn tin theo cú pháp: HUY gửi 191 rồi đợi tin nhắn tổng đài gửi về và soạn Y gửi 191 để xác nhận.
[/chitiet]

Các gói data khác