4G Viettel

Chào mừng Quý khách đến với 4G VIETTEL - Website chính thức của Viettel Telecom chuyên cung cấp các gói data 3G trên di động và Laptop.

Để chọn được gói cước phù hợp, Quý khách vui lòng click vào nút "Chi tiết" trên từng gói 3G để xem thông tin chi tiết. DMAX Gói Dmax Là gói cước 3G trọn gói. Với 120.000đ Quý khách sẽ có 1.5GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Hết lưu lượng tốc độ cao sẽ chuyển sang tốc độ thường. Lưu ý: - Dịch vụ tự động gia hạn hàng tháng. - Sau khi đăng ký thành công, gói cước 3G đang sử dụng sẽ bị hủy. Để hủy gói cước 3G soạn tin theo cú pháp: HUY gửi 191 rồi đợi tin nhắn tổng đài gửi về và soạn Y gửi 191 để xác nhận.

Đăng ký gói cước 3G

Xem thêm
MI50 Gói MI50 Là gói cước 3G giới hạn lưu lượng. Với 50.000đ Quý khách sẽ có 450MB miễn phí sử dụng trong 30 ngày. Hết dung lượng miễn phí sẽ tính phí 25đ/50Kb. - Lưu ý: Sau khi đăng ký thành công, gói cước 3G đang sử dụng sẽ bị hủy. Để hủy gói cước 3G soạn tin theo cú pháp: HUY gửi 191 rồi đợi tin nhắn tổng đài gửi về và soạn Y gửi 191 để xác nhận. 50.000 đồng/30 ngày 450MB lưu lượng.

Đăng ký gói cước 3G

Xem thêm
MI50 Gói MI50 Là gói cước 3G giới hạn lưu lượng. Với 50.000đ Quý khách sẽ có 450MB miễn phí sử dụng trong 30 ngày. Hết dung lượng miễn phí sẽ tính phí 25đ/50Kb. - Lưu ý: Sau khi đăng ký thành công, gói cước 3G đang sử dụng sẽ bị hủy. Để hủy gói cước 3G soạn tin theo cú pháp: HUY gửi 191 rồi đợi tin nhắn tổng đài gửi về và soạn Y gửi 191 để xác nhận. 50.000 đồng/30 ngày 450MB lưu lượng.

Đăng ký gói cước 3G

Xem thêm
MI50 Gói MI50 Là gói cước 3G giới hạn lưu lượng. Với 50.000đ Quý khách sẽ có 450MB miễn phí sử dụng trong 30 ngày. Hết dung lượng miễn phí sẽ tính phí 25đ/50Kb. - Lưu ý: Sau khi đăng ký thành công, gói cước 3G đang sử dụng sẽ bị hủy. Để hủy gói cước 3G soạn tin theo cú pháp: HUY gửi 191 rồi đợi tin nhắn tổng đài gửi về và soạn Y gửi 191 để xác nhận. 50.000 đồng/30 ngày 450MB lưu lượng.

Đăng ký gói cước 3G

Xem thêm
MI50 Gói MI50 Là gói cước 3G giới hạn lưu lượng. Với 50.000đ Quý khách sẽ có 450MB miễn phí sử dụng trong 30 ngày. Hết dung lượng miễn phí sẽ tính phí 25đ/50Kb. - Lưu ý: Sau khi đăng ký thành công, gói cước 3G đang sử dụng sẽ bị hủy. Để hủy gói cước 3G soạn tin theo cú pháp: HUY gửi 191 rồi đợi tin nhắn tổng đài gửi về và soạn Y gửi 191 để xác nhận. 50.000 đồng/30 ngày 450MB lưu lượng.

Các gói cước 3G laptop

Xem thêm
DMAX200 Gói Dmax200 Là gói cước 3G trọn gói. Với 200.000đ Quý khách sẽ có 3GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Hết lưu lượng tốc độ cao sẽ chuyển sang tốc độ bình thường. Lưu ý: - Dịch vụ tự động gia hạn hàng tháng. - Sau khi đăng ký thành công, gói cước 3G đang sử dụng sẽ bị hủy. Để hủy gói cước 3G soạn tin theo cú pháp: HUY gửi 191 rồi đợi tin nhắn tổng đài gửi về và soạn Y gửi 191 để xác nhận. 200.000 đồng/30 ngày 3GB lưu lượng.

[giaban]330.000[/giaban]
[thoiluong]đồng/30 ngày[/thoiluong]
[dungluong]15GB[/dungluong]
[dangky]smsbutton('9123','DMAX200 0988246777')[/dangky]
[chitiet]

Gói Dmax230

Là gói cước 4G trọn gói.
Với 200.000đ Quý khách sẽ có 24GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Hết lưu lượng tốc độ cao sẽ chuyển sang tốc độ bình thường.
Lưu ý:
- Dịch vụ tự động gia hạn hàng tháng.
- Sau khi đăng ký thành công, gói cước 4G đang sử dụng sẽ bị hủy.
Để hủy gói cước 4G soạn tin theo cú pháp: HUY gửi 191 rồi đợi tin nhắn tổng đài gửi về và soạn Y gửi 191 để xác nhận.

Gói có dung lượng cao xem phim đọc báo ngon

[/chitiet]

[giaban]300.000[/giaban]
[thoiluong]đồng/30 ngày[/thoiluong]
[dungluong]15GB[/dungluong]
[dangky]smsbutton('9123','DMAX200 0988246777')[/dangky]
[chitiet]

Gói Dmax200

Là gói cước 4G trọn gói.
Với 200.000đ Quý khách sẽ có 15GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Hết lưu lượng tốc độ cao sẽ chuyển sang tốc độ bình thường.
Lưu ý:
- Dịch vụ tự động gia hạn hàng tháng.
- Sau khi đăng ký thành công, gói cước 4G đang sử dụng sẽ bị hủy.
Để hủy gói cước 4G soạn tin theo cú pháp: HUY gửi 191 rồi đợi tin nhắn tổng đài gửi về và soạn Y gửi 191 để xác nhận.

[/chitiet]

[giaban]200.000[/giaban]
[thoiluong]đồng/30 ngày[/thoiluong]
[dungluong]3GB[/dungluong]
[dangky]smsbutton('9123','DMAX200 0988246777')[/dangky]
[chitiet]

Gói Dmax200

Là gói cước 3G trọn gói.
Với 200.000đ Quý khách sẽ có 3GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Hết lưu lượng tốc độ cao sẽ chuyển sang tốc độ bình thường.
Lưu ý:
- Dịch vụ tự động gia hạn hàng tháng.
- Sau khi đăng ký thành công, gói cước 3G đang sử dụng sẽ bị hủy.
Để hủy gói cước 3G soạn tin theo cú pháp: HUY gửi 191 rồi đợi tin nhắn tổng đài gửi về và soạn Y gửi 191 để xác nhận.

[/chitiet]

[giaban]120.000[/giaban]
[thoiluong]đồng/30 ngày[/thoiluong]
[dungluong]1.5GB[/dungluong]
[dangky]smsbutton('9123','DMAX 0988246777')[/dangky]
[chitiet]

Gói Dmax

Là gói cước 3G trọn gói.
Với 120.000đ Quý khách sẽ có 1.5GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Hết lưu lượng tốc độ cao sẽ chuyển sang tốc độ thường.
Lưu ý:
- Dịch vụ tự động gia hạn hàng tháng.
- Sau khi đăng ký thành công, gói cước 3G đang sử dụng sẽ bị hủy.
Để hủy gói cước 3G soạn tin theo cú pháp: HUY gửi 191 rồi đợi tin nhắn tổng đài gửi về và soạn Y gửi 191 để xác nhận.

[/chitiet]

[giaban]70.000[/giaban]
[thoiluong]đồng/30 ngày[/thoiluong]
[dungluong]600MB[/dungluong]
[dangky]smsbutton('9123','MIMAX 0988246777')[/dangky]
[chitiet]

Gói Mimax

Là gói cước 3G trọn gói.
Với 70.000đ Quý khách sẽ có 600MB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Hết lưu lượng tốc độ cao sẽ chuyển sang tốc độ thấp.
Lưu ý:
- Dịch vụ tự động gia hạn hàng tháng.
- Sau khi đăng ký thành công, gói cước 3G đang sử dụng sẽ bị hủy.
Để hủy gói cước 3G soạn tin theo cú pháp: HUY gửi 191 rồi đợi tin nhắn tổng đài gửi về và soạn Y gửi 191 để xác nhận.

[/chitiet]

[giaban]50.000[/giaban]
[thoiluong]đồng/30 ngày[/thoiluong]
[dungluong]450MB[/dungluong]
[dangky]smsbutton('9123','MI50 0988246777')[/dangky]
[chitiet]

Gói MI50

Là gói cước 3G giới hạn lưu lượng.
Với 50.000đ Quý khách sẽ có 450MB miễn phí sử dụng trong 30 ngày. Hết dung lượng miễn phí sẽ tính phí 25đ/50Kb.
- Lưu ý: Sau khi đăng ký thành công, gói cước 3G đang sử dụng sẽ bị hủy. 
Để hủy gói cước 3G soạn tin theo cú pháp: HUY gửi 191 rồi đợi tin nhắn tổng đài gửi về và soạn Y gửi 191 để xác nhận.

[/chitiet]

[giaban]30.000[/giaban]
[thoiluong]đồng/30 ngày[/thoiluong]
[dungluong]200MB[/dungluong]
[dangky]smsbutton('9123','MI30 0988246777')[/dangky]
[chitiet]

Gói MI30

Là gói cước 3G giới hạn lưu lượng, với 30.000đ Quý khách sẽ có 200MB miễn phí, hết dung lượng miễn phí sẽ tính phí 25đ/50Kb.
Lưu ý:
- Sau khi đăng ký thành công, gói cước 3G đang sử dụng sẽ bị hủy.
- Để hủy gói cước 3G soạn tin theo cú pháp: HUY gửi 191 rồi đợi tin nhắn tổng đài gửi về và soạn Y gửi 191 để xác nhận.

[/chitiet]